Gebruik van deze site, te weten www.bestobv.nl is gebonden aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker met onderstaande voorwaarden instemt.

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie over en het verkopen van de producten die de bezoeker aantreft op de site. En ondanks het feit dat Besto bv en de producenten van de site erwin taman en sjorsruygrok.nl uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de ontwikkeling en het beheer van deze site, geven zij geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie op de site en zijn zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Voorts houden Besto bv en de producenten van de site erwin taman en sjorsruygrok.nl zich het recht voor om eventuele fouten in soort- formaat of prijsaanduidingen te corrigeren op ieder door hen te bepalen tijdstip. Deze correctie’s kunnen u derhalve ook telefonisch, per e-mail of ander communicatiemiddel bereiken, zowel voor als na eventuele bestellingen.

Ook de levertijd of beschikbaarheid van producten is onder voorbehoud. Aan het via deze site bestellen van producten kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt dan ook uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen, nu of in de toekomst op de site geplaatst, die geen eigendom zijn van Besto bv en de producenten van de site erwin taman en sjorsruygrok.nl zijn slechts opgenomen ter informatie. Besto noch de producenten van de site erwin taman en sjorsruygrok.nl, zijn derhalve verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of bronnen. Besto bv en de producenten van de site erwin taman en sjorsruygrok.nl aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.

Besto bv en de producenten van de site erwin taman en sjorsruygrok.nl zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of door, het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.